ترمیم کننده موی رنگ شده سینره ۱۰۰ میلی لیتر

۳۷,۵۰۰ تومان

ترمیم کننده موی رنگ شده سینره ضمن محافظت مو از عوامل آسیب رسان، سبب ترمیم آسیب دیدگی مو های رنگ شده می شود.