نمایش 1–50 از 209 نتیجه

پالت سایه چشم چهار رنگ CALLISTA شماره E21

۴۷,۴۰۰ تومان

پالت سایه چشم چهار رنگ CALLISTA شماره E23

۱۰۵,۵۰۰ تومان

پالت سایه چشم چهار رنگ CALLISTA شماره E25

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پالت سایه چشم دو رنگ کالیستا شماره ES20

۶۶,۴۰۰ تومان

لاک ناخن شاین دار سری Shine Tech شماره N05 کالیستا

۱۵,۰۰۰ تومان

لاک ناخن شاین دار سری Shine Tech شماره N06 کالیستا

۱۵,۰۰۰ تومان

لاک ناخن سری Shine Tech شماره N19 کالیستا

۱۵,۰۰۰ تومان

لاک ناخن سری Shine Tech شماره N12 کالیستا

۱۵,۰۰۰ تومان

لاک ناخن سری Shine Tech شماره N20 کالیستا

۱۵,۰۰۰ تومان

پالت سایه چشم دو رنگ کالیستا شماره ES30

۴۴,۹۰۰ تومان

پالت سایه چشم دو رنگ کالیستا شماره ES40

۴۰,۴۰۰ تومان

پالت سایه چشم دو رنگ کالیستا شماره ES50

۴۴,۹۰۰ تومان

پالت سایه چشم دو رنگ کالیستا شماره ES60

۳۲,۲۰۰ تومان

پالت سایه چشم دو رنگ کالیستا شماره ES70

۴۴,۹۰۰ تومان

پالت سایه چشم دو رنگ کالیستا شماره ES90

۶۸,۰۰۰ تومان

پالت سایه ابرو دو رنگ کالیستا شماره EB01

۹۵,۷۰۰ تومان

ریمل حجم دهنده بادوام کالیستا مدل Bold Volume

۴۷,۹۰۰ تومان

خط چشم مویی بادوام شماره E01 کالیستا مدل Liner and Sharper

۵۵,۴۰۰ تومان

خط چشم بادوام نمدی کالیستا مدل Line Express Dip Liner

۵۶,۰۰۰ تومان

کرم پودر کامفورت کالیستا مناسب پوست چرب و مختلط شماره L12 – بژ روشن

۹۴,۹۰۰ تومان

کرم پودر کامفورت کالیستا مناسب پوست چرب و مختلط شماره L13 – بژ طبیعی

۳۸,۸۰۰ تومان

کرم پودر کامفورت کالیستا مناسب پوست چرب و مختلط شماره L14 – بژ عسلی

۶۰,۹۰۰ تومان

کرم پودر لانگ لستینگ کالیستا شماره M11 رنگ بژ خیلی روشن

۵۶,۶۰۰ تومان

کرم پودر لانگ لستینگ کالیستا شماره M12 رنگ بژ روشن

۵۶,۶۰۰ تومان

کرم پودر لانگ لستینگ کالیستا شماره M13 رنگ بژ طبیعی

۵۶,۶۰۰ تومان

کرم پودر لانگ لستینگ کالیستا شماره M14 رنگ بژ آفتابی

۵۶,۶۰۰ تومان

کرم پودر لانگ لستینگ کالیستا شماره M15 رنگ بژ عسلی

۵۶,۶۰۰ تومان

پنکیک دو کاره کالیستا شماره TC01 مدل Silky Matt – بژ روشن

۷۶,۴۰۰ تومان

پنکیک دو کاره کالیستا شماره TC02 مدل Silky Matt – بژ طبیعی

۷۹,۳۰۰ تومان

پنکیک دو کاره کالیستا شماره TC03 مدل Silky Matt – بژ آفتابی

۷۹,۲۰۰ تومان

پنکیک دو کاره کالیستا شماره TC04 مدل Silky Matt – بژ عسلی

۷۹,۳۰۰ تومان

پنکیک کالیستا شماره CP01 مدل Smooth – بژ خیلی روشن

۴۲,۴۰۰ تومان

پنکیک کالیستا شماره CP02 مدل Smooth – بژ روشن

۷۶,۰۰۰ تومان

پنکیک کالیستا شماره CP03 مدل Smooth – بژ طبیعی

۷۶,۴۰۰ تومان

پنکیک کالیستا شماره CP04 مدل Smooth – بژ آفتابی

۷۶,۴۰۰ تومان

پنکیک کالیستا سری Multi Color شماره MP02

۶۴,۵۰۰ تومان

پنکیک کالیستا سری Multi Color شماره MP03

۷۱,۴۰۰ تومان

پنکیک کالیستا سری Multi Color شماره MP04

۴۷,۹۰۰ تومان

رژ لب جامد گلمور شاین شماره S81 کالیستا مدل Glamor Shine

۲۸,۹۰۰ تومان

رژ لب جامد گلمور شاین شماره S82 کالیستا مدل Glamor Shine

۲۹,۴۰۰ تومان

رژ لب جامد گلمور شاین شماره S83 کالیستا مدل Glamor Shine

۳۳,۳۰۰ تومان

رژ لب جامد گلمور شاین شماره S84 کالیستا مدل Glamor Shine

۲۸,۹۰۰ تومان

رژ لب جامد گلمور شاین شماره S85 کالیستا مدل Glamor Shine

۲۸,۹۰۰ تومان

رژ لب جامد گلمور شاین شماره S86 کالیستا مدل Glamor Shine

۲۸,۹۰۰ تومان

رژ لب جامد گلمور شاین شماره S87 کالیستا مدل Glamor Shine

۲۹,۴۰۰ تومان

رژ لب جامد گلمور شاین شماره S88 کالیستا مدل Glamor Shine

۲۸,۹۰۰ تومان

رژ لب جامد مات کالیستا شماره M21 – قهوه ای خیلی روشن (نود)

۵۹,۲۰۰ تومان

رژ لب جامد مات کالیستا شماره M22 – گوشتی تیره (نود)

۵۹,۲۰۰ تومان

رژ لب جامد مات کالیستا شماره M23 – گوشتی روشن (نود)

۵۹,۲۰۰ تومان

رژ لب جامد مات کالیستا شماره M24 – کالباسی روشن (نود)

۵۹,۲۰۰ تومان